Dystrybucja w Polsce:    DeReggio Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, NIP PL1132901491          e-mail: biuro@dereggio.com